Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2205

  • Tổng 18.103.146

Đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ...   Tin mới
Ngày 27/10/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 27/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ...
Xem tiếp
Kế hoạch hoạt động 4 tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác cải cách...   Tin mới
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách theo các văn bản, chương trình, kế hoạch đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
Xem tiếp
Thanh tra tỉnh nâng cao chất lượng cải cách hành chính năm 2022   Tin mới
Thanh tra tỉnh chú trọng cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thông suốt, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của ngành nhằm tạo những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.
Xem tiếp
Thanh tra tỉnh nâng cao chất lượng cải cách hành chính   Tin mới
Thanh tra tỉnh chú trọng cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thông suốt, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của ngành nhằm tạo những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.
Xem tiếp
Quyết định công bố Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính...   Tin mới
Quyết định số 601/QĐ-TTr ngày 05/8/2022 về Công bố Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh Quý II năm 2022
Xem tiếp

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

48 người đã tham gia bình chọn