Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 141

  • Tổng 411.084

Thanh tra tỉnh nâng cao chất lượng cải cách hành chính năm 2022   Tin mới
Thanh tra tỉnh chú trọng cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thông suốt, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của ngành nhằm tạo những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.
Xem tiếp
Thanh tra tỉnh nâng cao chất lượng cải cách hành chính   Tin mới
Thanh tra tỉnh chú trọng cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thông suốt, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của ngành nhằm tạo những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.
Xem tiếp
Quyết định công bố Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính...   Tin mới
Quyết định số 601/QĐ-TTr ngày 05/8/2022 về Công bố Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh Quý II năm 2022
Xem tiếp
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xử...   Tin mới
Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp...
Xem tiếp
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Tiếp...   Tin mới
Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện...
Xem tiếp

Lịch làm việc

›› Chọn ngày để xem lịch

Tải lịch tuần

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

38 người đã tham gia bình chọn