Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1990

  • Tổng 18.102.932

Các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV   Tin mới
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 09 Luật. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan Thanh tra tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung.
Xem tiếp