Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 399

  • Tổng 17.883.949

THÔNG QUA KẾT QUẢ THANH TRA HOẠT ĐỘNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ...   Tin mới
Thực hiện Chỉ đạo của Ban Phòng chống tham nhũng tỉnh về thanh tra đột xuất hoạt động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Tháng 11 năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình thực hiện 50 thanh...   Tin mới
Nội dunh thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực như: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước tại Dự án Khu nhà...
Xem tiếp
Công khai Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp...   Tin mới
Ngày 19/10/2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 999/KL-TTr việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà...
Xem tiếp
Quảng Bình thực hiện 56 cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 10 năm...   Tin mới
Toàn ngành thực hiện 56 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào lĩnh vực thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà...
Xem tiếp
Một số kết quả chủ yếu công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2023 của...   Tin mới
Trong 9 tháng đầu năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo về công tác và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, tập trung...
Xem tiếp