Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2500

  • Tổng 18.103.441

Tháng 5 năm 2024, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã thực hiện...   Tin mới
1. Công tác thanh tra: Toàn ngành thực hiện 55 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào thanh tra thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính,...
Xem tiếp
Tháng 4 năm 2024, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã thực hiện...   Tin mới
Toàn ngành thực hiện 46 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ...
Xem tiếp
Một số kết quả thực hiện công tác quý I năm 2024 của ngành Thanh tra...   Tin mới
Trong quý I năm 2024, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo về công tác và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, tập trung thực hiện...
Xem tiếp
Tháng 02 năm 2024, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình thực hiện...   Tin mới
Toàn ngành thực hiện 30 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ...
Xem tiếp
Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện chính sách,...   Tin mới
Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 27/02/2024.
Xem tiếp