Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 163

  • Tổng 411.106

Quảng Bình triển khai 47 cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 01 năm...   Tin mới
Toàn ngành thực hiện 47 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ...
Xem tiếp
Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt, sáng ngày 07/10/2022, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại Sở Văn hoá và...
Xem tiếp
Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố...   Tin mới
Toàn ngành thanh tra đã triển khai thực hiện 409 cuộc thanh tra, gồm: 54 cuộc thanh tra hành chính, 355 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 28.579 triệu đồng,...
Xem tiếp
Ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình triển khai 78 cuộc thanh tra, kiểm...   Tin mới
Nội dung tập trung vào việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc thực hiện các...
Xem tiếp
Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh...   Tin mới
Ngày 22/8/2022, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 656/QĐ-TTr ngày 15/8/2022 của Chánh thanh tra tỉnh Quảng Bình về thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương...
Xem tiếp