Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1889

  • Tổng 18.102.831

LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG 77 NĂM NGÀNH THANH TRA VIỆT NAM (23/11/1945 –...   Tin mới
Cách đây 77 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, đánh dấu sự ra đời của Ngành Thanh tra Việt Nam. Trong suốt 77 năm xây dựng trưởng thành, hoạt...
Xem tiếp
THANH TRA QUẢNG BÌNH 30 NĂM TRƯỞNG THÀNH, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN   Tin mới
Nguyễn Huệ Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh 1. Bối cảnh tình hình, những thuận lợi, khó khăn của ngành Thanh tra sau ngày tái lập tỉnh Tháng 7 năm 1989, tỉnh Quảng Bình được tái lập với tên gọi và địa...
Xem tiếp