Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 9065

  • Tổng 16.488.617

Công bố Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 của cơ quan Thanh tra tỉnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Ngày 26/01/2022, Thanh tra tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 61/QĐ-TTr về công bố Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2022.

          Theo đó nội dung Công bố Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 của cơ quan Thanh tra tỉnh cụ thể như sau:
           - Thủ tục hành chính: Xử lý đơn.
           Kết quả đánh giá Quý IV năm 2021: tỷ lệ 80.9 (%); lũy kế năm 2021 (gồm quý II, III, IV): 75.95 %.
           Để tiếp tục nâng cao kết quả đánh giá giải quyết TTHC của đơn vị, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Văn phòng Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:
           Lãnh đạo Thanh tra tỉnh chỉ đạo các phòng Nghiệp vụ thực hiện công tác CCHC theo phân công phụ trách; các phòng Nghiệp vụ triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sử dụng phần mềm quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận nghiệp vụ và bộ phận một cửa nhằm nâng cao kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh.
           Văn phòng Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, cá nhân trong cơ quan triển khai thực hiện nội dung Quyết định.
           (Đính kèm Quyết định số 61/QĐ-TTr ngày 26/01/2022)

3cms/upload/thanhtratinh/File/QD-cong-bo-Ket-qua-danh-gia-viec-giai-quyet-TTHC-Quy-IV.-2022(26.01.2022_16h01p43)_signed.pdf

Hoàng Thị Lan Anh

Các tin khác