Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 123

  • Tổng 411.066

Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ...   Tin mới
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;...
Xem tiếp
Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đánh giá công...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-TTCP ngày 15/02/2023 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022, Thanh tra tỉnh đã tham...
Xem tiếp
Thanh tra tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-TTr ngày 28/02/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Thanh tra tỉnh Quảng...
Xem tiếp
Thanh tra tỉnh Quảng Bình tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xác...   Tin mới
Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14; Nghị định số 130/2019/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức,...
Xem tiếp
Một số kinh nghiệm trong công tác kiểm soát, xác minh tài sản, thu...   Tin mới
Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn luôn là một giải pháp quan trọng trong tổng thể các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Giải pháp này, dù đã được thực hiện nhiều năm nay nhưng...
Xem tiếp