Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1975

  • Tổng 18.102.917

Nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số chi phí không...   Tin mới
“Chi phí không chính thức” là chỉ số mà các nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN) quan tâm, để lựa chọn địa điểm đầu tư. 3 năm gần đây, chỉ số chi phí không chính thức của tỉnh Quảng Bình liên tục tăng rõ rệt...
Xem tiếp
Thanh tra tỉnh Quảng Bình tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực...   Tin mới
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...
Xem tiếp
Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định và bốc...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Bình, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-TTr ngày 29 tháng 11 năm 2023 về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023....
Xem tiếp
Thanh tra tỉnh Quảng Bình ban hành công văn hướng dẫn kê khai tài...   Tin mới
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,...
Xem tiếp
Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định và bốc...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Bình, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-TTr ngày 21/7/2023 về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Theo Kế...
Xem tiếp