Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2022

  • Tổng 18.102.964

Quảng Bình thành lập tổ công tác hỗ trợ GPMB cho cao tốc Bắc Nam   Tin mới
Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác hỗ trợ các địa phương xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua...
Xem tiếp
Tháng 4 năm 2024, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã thực hiện...   Tin mới
Toàn ngành thực hiện 46 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ...
Xem tiếp
Một số kết quả thực hiện công tác quý I năm 2024 của ngành Thanh tra...   Tin mới
Trong quý I năm 2024, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo về công tác và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, tập trung thực hiện...
Xem tiếp
Tháng 02 năm 2024, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình thực hiện...   Tin mới
Toàn ngành thực hiện 30 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ...
Xem tiếp
Tháng 01 năm 2024, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình thực hiện 43 cuộc...   Tin mới
Toàn ngành thực hiện 43 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ...
Xem tiếp