Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2458

  • Tổng 18.103.399

Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 08/12/2023 của Thanh tra Chính phủ, Công văn số 2572/UBND-NC ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ,...
Xem tiếp
Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt và Hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, chiều ngày 21/02/2022, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết...
Xem tiếp