Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 9084

  • Tổng 16.488.637

Quyết định công bố Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh Quý II năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Quyết định số 601/QĐ-TTr ngày 05/8/2022 về Công bố Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh Quý II năm 2022 

 Xem chi tiết tại đây:

3cms/upload/thanhtratinh/File/QD-cong-bo-Ket-qua-danh-gia-viec-giai-quyet-TTHC-Quy-II.2022(05.08.2022_07h50p03)_signed.pdf

Các tin khác