Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 374

  • Tổng 17.925.006

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân...   Tin mới

         Sáng ngày 28/11/2023, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu địa phương.

Xem tiếp
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ   Tin mới
Ngày 28/3/2022, Hội Luật gia tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tập huấn về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các Chi hội Luật gia của các đơn vị. Được biết Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá...
Xem tiếp
Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công...   Tin mới
xem toàn bộ chi tiết Thông tư 01/2021/TT-TTCP tại đây.
Xem tiếp