Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2147

  • Tổng 18.103.088

Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sáng ngày 18/01/2022, Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022.

         Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Về phía Tỉnh uỷ có các đồng chí đại diện Ban Nội chính, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo và Chánh, Phó Chánh thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Phó Chánh thanh tra tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình tại Hội nghị

          Năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 301 cuộc thanh tra, trong đó gồm: 64 cuộc thanh tra hành chính, 237 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 22.093 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 7.995 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4.478 triệu đồng, kiến nghị khác 9.620 triệu đồng, thu hồi 1.513 m2 đất. Số tiền đã thu hồi 11.036 triệu đồng, đạt tỷ lệ (88,47%), đã kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 240 tập thể, 615 cá nhân.
          Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: trong năm 2021, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 1.567 lượt công dân, trong đó: Trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 159 lượt; Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 1.408 lượt; đã tiếp nhận 1.873 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến, trong đó có 1.505 đơn đủ điều kiện xử lý. Các cấp, các ngành đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền, trả lại đơn, hướng dẫn cho công dân, lưu đơn nặc danh, mạo danh, sao chụp chữ ký, đơn trùng 1.731 đơn; thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh: 150 đơn, đã giải quyết được 142/150 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 94,67%.
          Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân giám sát và tham gia quản lý. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thanh tra được thực hiện thường xuyên. Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Ngành được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua, khẳng định vai trò, vị trí của ngành trong việc thực thi pháp luật, giữ vừng kỷ cương, kỷ luật, góp phần tích cực vào sự ổn định tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, ngành Thanh tra phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng ngành theo hướng tập trung cao, ngày càng chuyên nghiệp; xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực “nóng, nhạy cảm” được dưu luận xã hội quan tâm; hoạt động thanh tra phải đảm bảo hiệu quả nhưng tránh chồng chéo, cản trở đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được thanh tra, đặc biệt là người dân và doanh nghiệp; kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, đúng pháp luật và tính khả thi; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra.
         Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng chí yêu cầu ngành Thanh tra phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, ngăn chặn các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, phức tạp, kéo dài. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không bao che, né tránh, tạo niềm tin trong nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
         Trong công tác phòng, chống tham nhũng, cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt, cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của lực lượng Thanh tra trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người cán bộ Thanh tra, dám ngĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”.
         Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, nội dung chủ yếu tập trung về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thanh tra và đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác thanh tra năm 2022; chú trọng đặc biệt đến công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo theo trình tự pháp luật, tránh chồng chéo; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
        Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, ý kiến phát biểu của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và hứa sẽ phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, địa phương, chỉ đạo ngành Thanh tra thực hiện tốt việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo, xây dựng ngành Thanh tra tỉnh nhà ngày càng vững mạnh trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị

         Hội nghị cũng đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2021.

Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Tập thể Văn phòng Thanh tra tỉnh

Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh trao tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Mai Trang

 

Các tin khác