Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1916

  • Tổng 18.102.858

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         1. Công tác thanh tra
       Toàn ngành thanh tra đã triển khai thực hiện 274 cuộc thanh tra, trong đó gồm: 71 cuộc thanh tra hành chính, 203 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 14.850.790.316 đồng, kiến nghị thu hồi 7.420.545.516 đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2.379.895.000 đồng, tịch thu tài sản vi phạm 2.244.345.800 đồng, kiến nghị khác 2.806.004.000 đồng. Số tiền đã thu hồi 5.708.850.000 đồng đạt tỷ lệ (76,93%).

         Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: Thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện các quy định của pháp luật về trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; công tác quản lý, sử dụng đất đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc sử dụng đất; trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công; công tác quản lý tài chính và huy động tài trợ; thu, chi các khoản thu khác tại các trường học; ngân sách và công tác chi trả một số chế độ, chính sách; thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; kiểm tra việc chấp hành các quy định về đường bộ, đường thủy nội địa; kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường bộ; giám sát kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động hành nghề thú y, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với một số đơn vị chủ rừng, cơ sở cưa xẻ, chế biến, kinh doanh lâm sản; kiểm tra, rà soát thông tin nhạy cảm trên báo chí và thông tin xấu độc trên mạng xã hội…
        2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
        2.1. Về công tác tiếp công dân
       Các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 751 lượt công dân, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 556 lượt (751/1.307 lượt), trong đó: Trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 57 lượt; Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 694 lượt. Qua tổng hợp, có 20 lượt đoàn đông người, bằng lượt đoàn đông người so với cùng kỳ năm 2020.
Nội dung tập trung liên quan đến việc khiếu nại bồi thường, hỗ trợ do sự cố ô nhiễm môi trường biển; việc thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định hành chính, hành vi hành chính…; tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai; tố cáo hành vi vi phạm phạm luật trong việc xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo, buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, tố cáo liên quan đến chế độ, chính sách, hành vi tham nhũng; tố cáo việc làm giả hồ sơ người hưởng chính sách như thương binh, vi phạm về công tác quản lý, quy hoạch đất đai, phân chia hàng hoá cứu trợ lụt bão; tố cáo việc xúc phạm, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của công dân; tố cáo giả mạo chữ ký, làm sai lệch hồ sơ, vụ việc với mục đích chiếm đoạt đất; tố cáo liên quan công tác cán bộ, nhân sự bầu cử đại biểu HĐND...; phản ánh việc giáo viên sử dụng bằng cấp của người khác; kiến nghị liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ do sự cố ô nhiễm môi trường biển, việc không đồng thuận với kết quả thanh tra việc thực hiện chế độ thương binh, việc xem xét về chế độ chính sách người có công, việc áp giá bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các tuyến đường dây 220 kV, 500kV... Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.
          2.2. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân
         Trong năm, các ngành, các cấp trong tỉnh đã nhận 1.164 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 733 đơn (1.164/1.897 đơn); trong đó: Khiếu nại 148 đơn, giảm 299 đơn (148/447 đơn); tố cáo 267 đơn, giảm 153 đơn (267/420 đơn), phản ánh, kiến nghị 749 đơn, giảm 281 đơn (749/1.030 đơn).
Đã xử lý như sau:
         - Chuyển các cơ quan có thẩm quyền, trả lại đơn, hướng dẫn cho công dân, lưu đơn nặc danh, mạo danh, sao chụp chữ ký, đơn trùng 1.017 đơn (khiếu nại: 72 đơn, tố cáo: 196 đơn, phản ánh, kiến nghị 749 đơn).
- Thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh: 147 đơn, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 90 đơn (147/237 đơn), trong đó: Khiếu nại 76 đơn, giảm 97 đơn (76/173 đơn), tố cáo 71 đơn, tăng 07 đơn (71/64 đơn).
          2.3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
          Các ngành, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã giải quyết được 141/147 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 95,9%, trong đó: Khiếu nại 73/76 đơn, đạt 96%; tố cáo 68/71 đơn, đạt 95,8%.
         Riêng Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì xác minh giải quyết: 04 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, 01 Kết luận nội dung tố cáo; 01 đơn khiếu nại đang trong quá trình xác minh giải quyết. Đã giải quyết 4/5 đơn, đạt tỷ lệ 80%.
Hiện tại còn 06 đơn/6 vụ (khiếu nại: 3 đơn/3 vụ, tố cáo: 03 đơn/3 vụ) đang trong quá trình giải quyết, cụ thể: Cấp tỉnh: 02 đơn/2 vụ (khiếu nại: 01 đơn/01 vụ, tố cáo: 01 đơn/01 vụ); cấp huyện 04 đơn/4 vụ (khiếu nại: 02 đơn/2 vụ, tố cáo: 02 đơn/2 vụ).
         Các địa phương, các ngành, các cơ quan đang tập trung giải quyết; Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đang tăng cư¬ờng rà soát, đôn đốc các cấp, các ngành tiếp tục giải quyết.
         3. Công tác phòng, chống tham nhũng
         - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
        - Phối hợp với các cấp, các ngành tích cực thực hiện thu thập thông tin nhận định, đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp nhận bản kê khai, tài sản, thu nhập của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp nhà nước để bàn giao bản kê khai, tài sản, thu nhập của những người thuộc diện kiểm soát của Thanh tra Chính phủ theo yêu cầu tại Văn bản số 105/C.IV-TH ngày 19/4/2021 của Thanh tra Chính phủ. Lập danh sách các cán bộ giữ chức vụ từ Giám đốc sở trở lên và tương đương của tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản thu nhập của Thanh tra Chính phủ.
       - Tổ chức cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phát động.

Hoàng Đức Chính

Các tin khác