Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2049

  • Tổng 18.102.991

Kết quả hoạt động ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Tháng 7 năm 2021, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tập trung thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả đạt được như sau:

         I. CÔNG TÁC THANH TRA
         Toàn ngành thực hiện 50 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện các quy định của pháp luật về trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; kiểm tra việc chấp hành các quy định về đường bộ, đường thủy nội địa; Thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động; Điều tra tai nạn lao động; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lĩnh vực giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại các cơ sở địa bàn tỉnh; Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, chế biến, kinh doanh lâm sản; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường; Thanh tra về công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Kiểm tra thông tin nhạy cảm trên báo chí và thông tin xấu độc trên mạng xã hội.... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 3.706.251.000 đồng, kiến nghị thu hồi 701.505.000 đồng, xử phạt vi phạm hành chính 343.900.000 đồng, kiến nghị khác 2.660.846.000 đồng.
         II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
        Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định.
        Toàn tỉnh đã tiếp 67 lượt công dân, trong đó có 01 lượt đoàn đông người (03 lượt người); tiếp nhận và xử lý 143 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Nội dung tập trung là việc khiếu nại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng xây dựng đường dây 500KV; tố cáo liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường sự cố môi trường biển, tố cáo việc cơ quan nhà nước có văn bản trả lời đơn của công dân không đúng sự thật, tố cáo liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tố cáo việc tuyển dụng và xếp lương không đúng quy định; tố cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định; tố cáo giả mạo chữ ký, làm sai lệch hồ sơ, vụ việc để chiếm đoạt đất..., kiến nghị về việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo của công dân, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.....
        Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trư¬¬ởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Các tin khác