Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1952

  • Tổng 18.102.894

Kết quả hoạt động Ngành thanh tra Quảng Bình tháng 10 năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Tháng 10 năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã tập trung thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả đạt được như sau:

         A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021
         I. CÔNG TÁC THANH TRA
         Toàn ngành thực hiện 42 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra công tác quản lý tài chính và huy động tài trợ; thu, chi các khoản thu khác tại các trường học; thanh tra ngân sách và công tác chi trả một số chế độ, chính sách; thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; kiểm tra việc chấp hành các quy định về đường bộ, đường thủy nội địa; kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường bộ; giám sát kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe; kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động hành nghề thú y, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thủy sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với một số đơn vị chủ rừng, cơ sở cưa xẻ, chế biến, kinh doanh lâm sản; kiểm tra, rà soát thông tin nhạy cảm trên báo chí và thông tin xấu độc trên mạng xã hội.... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 422.847.464 đồng, kiến nghị thu hồi 24.490.464 đồng, xử lý tài sản vi phạm 106.857.000 đồng, xử phạt vi phạm hành chính 291.500.000 đồng.
         II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
         Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định.
        Toàn tỉnh đã tiếp 47 lượt công dân, trong đó có 02 lượt đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý 82 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại công tác giải phóng mặt bằng xây dựng đường dây 500KV; tố cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định; tố cáo liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tố cáo về việc rà soát, lập danh sách đề nghị một số trường hợp hưởng chế độ hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở không đúng quy định; kiến nghị về việc phân chia đất đai; kiến nghị việc khai thác cát sạn ảnh hưởng đến công trình di tích lịch sử; hỗ trợ gạo tháng 10/2020; đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà thờ cho liệt sĩ; kiến nghị dừng việc khai thác đất; kiến nghị việc cụm công nghiệp làm ô nhiễm môi trường, gây ồn ào cho khu dân cư... kiến nghị, phản ánh về việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo của công dân, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.....
        Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trư¬¬ởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.
        Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Thanh tra các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã tham mưu Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã xem xét, xử lý và giải quyết đúng thẩm quyền.
         III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
         - Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” theo Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.

Hoàng Đức Chính

Các tin khác