Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1939

  • Tổng 18.102.881

Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Sáng ngày 12/11/2021, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 119/QĐ-TTr ngày 08/11/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình và các đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2020. Thời gian thanh tra 30 ngày làm việc.  

         Tham dự Hội nghị có ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh thanh tra tỉnh; Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 119/QĐ-TTr ngày 08/11/2021 của Chánh thanh tra tỉnh.Về phía Sở Khoa học và Công nghệ có ông Phan Thanh Nghiệm, Phó Giám đốc Sở; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Trưởng các phòng có liên quan thuộc Sở.
         Tại Hội nghị, sau khi nghe ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh thanh tra tỉnh công bố quyết định, ông Hồ Chí Thanh, Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và Giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn, các thành phần tham dự Hội nghị đã nhất trí cao. Ông Phan Thanh Nghiệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xác định đây là việc làm thường xuyên theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh, qua đó, giúp cho đơn vị chỉ ra được những ưu, khuyết điểm để thực hiện ngày càng tốt hơn trong công tác quản lý. Ông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các bộ phận có liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chu đáo theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Hội nghị

         Kết luận Hội nghị, ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, các đơn vị trực thuộc căn cứ kế hoạch làm việc của Đoàn, chuẩn bị đầy đủ, cung cấp kịp thời hồ sơ, tài liệu nhằm giúp cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh tra bám sát kế hoạch, lịch làm việc, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Đoàn, quy chế phát ngôn, 5 điều kỷ luật của Thanh tra viên, tiến hành thanh tra đảm bảo nội dung và thời gian quy định.

Mai Trang

Các tin khác