Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1868

  • Tổng 18.102.810

Tháng 01 năm 2024, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình thực hiện 43 cuộc thanh tra, kiểm tra

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Toàn ngành thực hiện 43 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; kiểm tra tại các cơ sở sàn xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024; kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phát hành xuất bản phẩm, lịch blốc; Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y đầu vụ Đông Xuân 2023-2024 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; kiểm tra an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024.... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 355.768.086 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi 122.868.086 đồng, xử phạt vi phạm hành chính 133.650.000 đồng, xử lý tài sản vi phạm 99.250.000 đồng, tịch thu 7,489 m3 gỗ các loại: trong đó: 0,957 m3 gỗ quý hiếm và 6,532 m3 gỗ thông thường; củi 5,84 ster; động vật rừng: 14 cá thể; xe mô tô, xe gắn máy: 02 chiếc. 

         Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định.
Toàn tỉnh đã tiếp 107 lượt công dân, (Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 65 lượt công dân), trong đó có 01 lượt đoàn đông người, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 42 lượt công dân. Tiếp nhận và xử lý 140 đơn, trong đó 14 khiếu nại, 22 đơn tố cáo, 104 đơn kiến nghị, phản ánh. 
         Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, các chế độ, chính sách như: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; về lĩnh vực chính sách lao động, bảo trợ xã hội, lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng, kiến nghị xử lý phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng lôi kéo đất ra mặt đường  gây mất trật tự an toàn giao thông và vệ sịnh môi trường...
        Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. 
        Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024, Kế hoạch xác minh tài sản năm 2024.
         Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chương trình số 08-CT/TU ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 15/7/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Hoàng Đức Chính

 

Các tin khác