Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2471

  • Tổng 18.103.412

Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra công vụ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          Thực hiện Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 08/12/2023 của Thanh tra Chính phủ, Công văn số 2572/UBND-NC ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức; Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1257/QĐ-TTr ngày 26/12/2023 về thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo đó, sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch. Thời kỳ thanh tra: Kể từ ngày 15/7/2021 đến ngày 30/11/2023 (thời điểm ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ). Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 

          Sáng ngày 04/01/2024, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Trụ sở Thanh tra tỉnh. Tham dự Hội nghị có ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh -Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch; Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1257/QĐ-TTr ngày 26/12/2023 và Tổ giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1259/QĐ-TTr ngày 27/12/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Hội nghị

        Tại Hội nghị, sau khi nghe ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra công bố quyết định và kế hoạch làm việc, các thành phần tham dự Hội nghị đã nhất trí cao. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã xác định đây là cuộc thanh tra theo chuyên đề của Thanh tra Chính phủ, là việc làm thường xuyên của Thanh tra tỉnh. Qua đó, phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế (nếu có) để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách, tháo gỡ trong tổ chức, thực hiện; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
         Kết luận Hội nghị, ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã được thanh tra trực tiếp căn cứ kế hoạch làm việc của Đoàn, chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu để cung cấp cho Đoàn Thanh tra đúng thời gian quy định. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh tra bám sát kế hoạch, lịch làm việc, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Đoàn, quy chế phát ngôn, 5 điều kỷ luật của Thanh tra viên, tiến hành thanh tra đảm bảo nội dung và thời gian quy định.

Mai Trang

Các tin khác