Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2606

  • Tổng 18.103.547

Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2024.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Ngày 26/01/2024, Công đoàn và Cơ quan Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2024 với sự tham gia của toàn thể cán bộ công chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn cơ quan. Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì hội nghị. 

         Hội nghị cán bộ công chức, người lao động hàng năm là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng, là dịp để cán bộ công chức, người lao động cơ quan nhìn lại kết quả hoạt động trong năm vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm mới. Đồng thời phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện cho cán bộ công chức và người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định, giám sát... góp phần cùng thủ trưởng cơ quan nâng cao trách nhiệm quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và người lao động có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của ngành Thanh tra trong tình hình mới.

Đồng chí Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của cơ quan Thanh tra tỉnh Quảng Bình tại Hội nghị

         Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của cơ quan và Công đoàn Thanh tra tỉnh; tình hình quản lý, sử dụng tài chính  của cơ quan và Công đoàn năm 2023, kế hoạch quản lý, sử dụng trong năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; kết quả thi đua - khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.
Trên cơ sở nội dung các báo cáo, cán bộ công chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. 
         Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác của ngành Thanh tra”, tổ chức đăng ký thi đua năm 2024 cho các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân để hưởng ứng phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Thanh tra trong tình hình mới.
Hội nghị cũng đã trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Đồng chí Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan trao tặng Giấy khen của Công đoàn cho các tập thể và cá nhân

         Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, Công đoàn cơ sở trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.  

Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị

Mai Trang

Các tin khác