Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1882

  • Tổng 18.102.824

Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2024.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Được sự nhất trí của Lãnh đạo UBND tỉnh, chiều ngày 11/01/2024, Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2024. 

Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh và các Phó Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; đại diện lãnh đạo và Chánh, Phó Chánh thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh thanh tra tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình tại Hội nghị

        Năm 2023, toàn ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 482 cuộc thanh tra, trong đó gồm: 75 cuộc thanh tra hành chính, 407 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 49.687 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 36.879 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 5.882 triệu đồng, kiến nghị khác 6.926 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 400m2 đất cấp sai quy định, thu hồi Giấy CNQSDĐ của 2 hộ gia đình. Số tiền đã thu hồi 20.299 triệu đồng, đạt tỷ lệ (47,47%); đã kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 137 tập thể, 489 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 10 vụ, 10 đối tượng.
        Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: trong năm 2023, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 2.121 lượt công dân, tăng 100 lượt so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 10/11 phiên với 217 lượt/472 lượt công dân/223 vụ việc; Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 1.852 lượt; đã tiếp nhận 2.746 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến, giảm 136 đơn so với cùng kỳ, trong đó có 2.285 đơn đủ điều kiện xử lý, giảm 238 đơn. Cụ thể: 277 đơn khiếu nại (tăng 23 đơn), 329 đơn tố cáo (tăng 102 đơn), 1.679 đơn kiến nghị, phản ánh (giảm 363 đơn). Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh 174 đơn/174 vụ việc;  đã giải quyết 144 đơn/144 vụ việc (khiếu nại 87/87 vụ việc, tố cáo 57/57 vụ việc), đạt tỷ lệ 82,76%; còn lại 30 đơn/30 vụ việc đang xem xét, giải quyết. 
         Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Đặc biệt, công tác xác minh tài sản, thu nhập đã được tiến hành bài bản, dần đi vào nề nếp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc kê khai tài sản, thu nhập, góp phần phòng ngừa tham nhũng. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thanh tra được thực hiện thường xuyên. Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Ngành được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
         Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, nội dung chủ yếu tập trung về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thanh tra và đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác thanh tra năm 2024; chú trọng đặc biệt đến công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo theo trình tự pháp luật, tránh chồng chéo; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
         Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã tiếp thu ý kiến phát biểu của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và hứa sẽ phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, địa phương, chỉ đạo ngành Thanh tra thực hiện tốt việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo, xây dựng ngành Thanh tra tỉnh nhà ngày càng vững mạnh trong thời gian tới. 

Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị

         Hội nghị cũng đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2023.

Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Tập thể, cá nhân.

Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh trao tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho các cá nhân

Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Phó Chánh Thanh tra tỉnh trao tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho các tập thể

Mai Trang

Các tin khác