Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 4908

  • Tổng 18.044.592

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng ngân sách

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 27/02/2024. 

         Sáng ngày 19/3/2024, tại trụ sở UBND huyện Quảng Ninh, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng ngân sách. Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023.
         Tham dự hội nghị có ông Đoàn Anh Tuấn, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra; Đoàn thanh tra theo Quyết định số 178/QĐ-TTr ngày 12/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới - Quảng Ninh. 
        Về phía UBND huyện Quảng Ninh gồm có: ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện Quảng Ninh; Chủ tịch UBND các xã: Lương Ninh, Trường Sơn, Vạn Ninh, Võ Ninh, Xuân Ninh, thị trấn Quán Hàu.
        Tại hội nghị, ông Đoàn Anh Tuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 178/QĐ-TTr ngày 12/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh; ông Hoàng Sơn Hùng, Phó Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2, Phó Trưởng Đoàn thanh tra thông qua kế hoạch thanh tra, thống nhất cách thức và lịch thanh tra trực tiếp tại đơn vị.
        Hội nghị đã nghe đại diện UBND huyện Quảng Ninh báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng ngân sách trên địa bàn huyện.
         Các ý kiến tham gia tại hội nghị đều nhất trí với nội dung Quyết định thanh tra và kế hoạch thanh tra đã được công bố tại hội nghị.
         Kết luận nội dung Hội nghị, ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra đề nghị UBND huyện Quảng Ninh và các đơn vị trực thuộc cung cấp hồ sơ, tài liệu chính xác, kịp thời, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; cử đơn vị làm đầu mối để làm việc, cung cấp thông tin cho Đoàn Thanh tra. Yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện thanh tra một cách khách quan, trung thực, đúng nguyên tắc hoạt động của ngành, đảm bảo tác phong chuẩn mực trong thi hành công vụ, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và bảo mật thông tin trong hoạt động thanh tra.

Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Lan Anh

Các tin khác