Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 4950

  • Tổng 18.044.634

Quảng Bình thực hiện 49 cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 8 năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Toàn ngành thực hiện 49 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào lĩnh vực thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước tại các Dự án; thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách và huy động tài trợ tại trường học; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thể thao và kinh doanh hoạt động thể thao của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh sản phẩm thuốc lá; Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về lấn chiếm rừng, khai thác rừng trái pháp luật, phá rừng trái pháp luật, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tàng trữ, chế biến lâm sản trái pháp luật; kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 12.022.923.100 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi số tiền 11.734.063.100 đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 111.150.000 đồng; xử lý tài sản vi phạm 165.710.000 đồng, kiến nghị xử lý khác 12.000.000 đồng, tịch thu 810,959 m3 gỗ các loại: trong đó: 0,585m3 gỗ quý hiếm và 10,374 m3 gỗ thông thường; phong lan: 12 kg; củi: 0,4 ster; máy cưa xăng xách tay: 02 cái. 

         Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định.
Tại các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 78 lượt công dân (Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 24 lượt công dân), Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 54 lượt công dân. Tiếp nhận và xử lý 192 đơn, trong đó 23 khiếu nại, 39 đơn tố cáo, 130 đơn kiến nghị, phản ánh.
        Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, các chế độ, chính sách như: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; về lĩnh vực chính sách lao động, bảo trợ xã hội, lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng; kiến nghị xử lý phương tiện vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng cho phép; về phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng để rơi vãi gây mất an toàn giao thông...
        Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. 
        Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm tại một số sở, ban, ngành theo Kế hoạch.

Hoàng Đức Chính
 

Các tin khác