Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 4853

  • Tổng 18.044.537

Kết quả công tác của ngành thanh tra tỉnh Quảng Bình 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

            1. Công tác thanh tra
         Toàn ngành thanh tra đã triển khai thực hiện 131 cuộc thanh tra, gồm: 24 cuộc thanh tra hành chính, 107 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm số tiền 4.969.562.000 đồng, kiến nghị thu hồi số tiền 2.598.465.000 đồng; xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.180.445.000 đồng, tịch thu tài sản vi phạm số tiền 920.125.000 đồng, kiến nghị khác số tiền 270.527.000 đồng.
 

          1.1. Thanh tra hành chính
         Thực hiện 24 cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực: Thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện các quy định của pháp luật về trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đối với diện tích đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc sử dụng đất; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công; công tác quản lý và sử dụng đất đai; thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng.... Qua thanh tra phát hiện sai phạm 2.035.006.000 đồng, kiến nghị thu hồi 1.920.149.000 đồng, kiến nghị khác 114.857.000 đồng.
         1.2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
         Triển khai 107 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên tất cả các lĩnh vực như: Việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, kinh doanh vận tải; kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường bộ; giám sát kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe; việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản; kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trong dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện; việc chấp hành pháp luật Đo đạc Bản đồ đối với các đơn vị được cấp phép; kiểm tra hoạt động khai thác cát; việc chấp hành pháp luật về quản lý động vật hoang dã; việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý tàu cá; kiểm tra về điều kiện bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; ... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 2.934.556.000 đồng, kiến nghị thu hồi 678.316.000 đồng, xử phạt vi phạm hành chính 1.180.445.000 đồng, tịch thu tài sản vi phạm số tiền 920.125.000 đồng, kiến nghị khác 155.670.000 đồng.

         2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
        2.1. Về công tác tiếp công dân
        UBND tỉnh duy trì tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật, riêng trong tháng 2, tháng 5 năm 2021 tạm hoãn tiếp công dân định kỳ để thực hiện các Văn bản của Trung ương và của Tỉnh uỷ về phòng, chống dịch Covid-19.
        Các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 561 lượt công dân (có 15 lượt đoàn đông người), so với cùng kỳ năm 2020 tăng 15 lượt (561/546 lượt), trong đó: Trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 55 lượt; Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 506 lượt.
        Nội dung tập trung liên quan đến việc khiếu nại bồi thường, hỗ trợ do sự cố ô nhiễm môi trường biển; việc thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định hành chính, hành vi hành chính…; tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai; tố cáo hành vi vi phạm phạm luật trong việc xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo, buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, tố cáo liên quan đến chế độ, chính sách, hành vi tham nhũng; tố cáo việc làm giả hồ sơ người hưởng chính sách như thương binh, vi phạm về công tác quản lý, quy hoạch đất đai, phân chia hàng hoá cứu trợ lụt bão; tố cáo liên quan công tác cán bộ, nhân sự bầu cử đại biểu HĐND...; kiến nghị liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ do sự cố ô nhiễm môi trường biển, việc không đồng thuận với kết quả thanh tra việc thực hiện chế độ thương binh, việc xem xét về chế độ chính sách người có công, việc áp giá bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các tuyến đường dây 220 kV, 500kV...                 Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.
        2.2. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
        Trong 6 tháng đầu năm 2021, các ngành, các cấp trong tỉnh đã nhận 726 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.
        2.3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
        Các ngành, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã giải quyết được 89/108 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 82,4%, trong đó: Khiếu nại 49/58 đơn, đạt 84,5%; tố cáo 40/50 đơn, đạt 80,0%.
        Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi số tiền 7.959.000 đồng, 01 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cấp không đúng đối tượng, kiểm điểm rút kinh nghiệp đối với 02 tập thể và 08 cá nhân.

Các tin khác