Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2103

  • Tổng 18.103.044

Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2019, Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Xem với cỡ chữ : A- A A+
      Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Chánh thanh tra tỉnh đã có Quyết định số 82/QĐ-TTr ngày 17/9/2019 về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện Đề án đưa tin học vào nhà trường và Dự án đào tạo ngoại ngữ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. Thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc.  

     Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chánh thanh tra tỉnh, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 82/QĐ-TTr ngày 17/9/2019 của Chánh thanh tra tỉnh. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở, Chánh thanh tra và Trưởng các phòng có liên quan của Sở. 

 

     Tại Hội nghị, sau khi nghe ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chánh thanh tra công bố quyết định, ông Mai Đức Nghĩa, Trưởng Đoàn thanh tra đã thông qua kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn, các thành phần tham dự Hội nghị đã nhất trí cao với kế hoạch của Đoàn. Ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xác định đây là việc làm thường xuyên của Thanh tra tỉnh, qua đó, chỉ ra được những ưu, khuyết điểm để giúp đơn vị ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác quản lý. Ông đề nghị Đoàn thanh tra có lịch làm việc cụ thể để đơn vị để sắp xếp, bố trí cán bộ làm việc với Đoàn. Đồng thời chỉ đạo đơn vị chuẩn bị báo cáo chu đáo theo đề cương hướng dẫn Đoàn thanh tra đã gửi, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.
    Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chánh thanh tra yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ kế hoạch làm việc của Đoàn, chuẩn bị báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu giúp cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh tra bám sát kế hoạch, lịch làm việc, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Đoàn, quy chế phát ngôn, 5 điều kỷ luật của Thanh tra viên, tiến hành thanh tra đảm bảo nội dung và thời gian quy định.


Mai Trang
 

Các tin khác