Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 319

  • Tổng 17.410.164

THANH TRA QUẢNG BÌNH – KHÔNG NGỪNG PHẤN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

      Với chức năng tham mưu giúp UBND cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, trong những năm qua, ngành thanh tra tỉnh luôn thấm nhuần lời huấn thị của Bác: “cán bộ thanh tra phải cố gắng học tập, học cái hay, tránh cái dở, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, trình độ nghiệp vụ và trình độ chuyên môn để làm việc cho tốt, thì đó là tiền đồ vẻ vang, là xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng và Chính phủ”. Trong những năm qua, tổ chức bộ máy và lực lượng cán bộ Thanh tra tỉnh, Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã, sở, ngành không ngừng củng cố và tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Khi mới tái lập tỉnh, Thanh tra tỉnh chỉ có 14 cán bộ, công chức, Thanh tra sở, ngành đa số chỉ có 1 cán bộ, thậm chí có sở, ngành chưa bố trí được cán bộ thanh tra. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 35 tổ chức thanh tra với 240 cán bộ, trong đó 115 thanh tra viên, 47 thanh tra viên chính, 1 thanh tra viên cao cấp. Trong những năm qua, bằng sự nổ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tích cực rèn luyện tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, cán bộ ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trên các lĩnh vực thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. 

     Qua công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện sai phạm của các tổ chức, cá nhân và kiến nghị thu hồi cho nhà nước hàng chục tỷ đồng.
     Riêng Thanh tra tỉnh, năm 2018 phát hiện số tiền chi sai và kiến nghị thu hồi 9,4 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị và thu hồi gần 5 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước.
    Công tác tiếp công dân được lãnh đạo UBND tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật tiếp công dân. Đáng lưu ý sau sự cố ô nhiễm môi trường biển, hàng trăm lượt công dân tới phản ánh, kiến nghị, trong đó có hàng chục đoàn đông người. Qua công tác tiếp công dân đã tuyên truyền, giải thích những kiến thức pháp luật và hướng dẫn cho công dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ trong khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các cấp chính quyền, sở, ngành kịp thời giải quyết kiến nghị đề xuất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn không để xảy ra điểm nóng.
    Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được các tổ chức thanh tra tham mưu tích cực. Từ 2015 đến nay, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 548 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó, khiếu nại 161 đơn, tố cáo 160 đơn, kiến nghị phản ánh 227 đơn. Qua theo dõi, nhìn chung, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng tồn động, quá hạn hoặc đơn thư chuyển không đúng thẩm quyền. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đúng thẩm quyền gần 50 vụ việc khiếu nại, tố cáo đảm bảo khách quan, đúng pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.
    Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng cho lực lượng ngành Thanh tra tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa xứng đáng với sự tin tưởng của của Đảng, Chính phủ và niềm tin của nhân dân như lời chỉ dạy của Bác “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”./.


THU THỦY
 

Các tin khác