Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 4874

  • Tổng 18.044.558

Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 xem toàn bộ chi tiết Thông tư 01/2021/TT-TTCP tại đây.

 3cms/upload/thanhtratinh/File/2-2021-TT-01-1.PDF

Các tin khác