Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 4851

  • Tổng 18.044.535

Ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình triển khai 62 cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 10 năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Toàn ngành thực hiện 62 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và công tác thu, quản lý, sử dụng nguồn thu từ đất; thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại các trường học; thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng; kiểm tra việc chấp hành các quy định về đường bộ, đường thủy nội địa; kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường bộ; thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai đối với các đơn vị được giao đất, cho thuê đất; kiểm tra việc chấp hành Pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội tại 08 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền 1.350.664.870 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi số tiền 34.325.000 đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.255.258.870 đồng; xử lý tài sản vi phạm số tiền 61.081.000 đồng, tịch thu 0,081 m3 gỗ quý hiếm. 

        Trong tháng 10, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 76 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 205 đơn, trong đó 38 khiếu nại, 34 đơn tố cáo, 133 đơn kiến nghị, phản ánh. 
        Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, các chế độ, chính sách như: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; về lĩnh vực chính sách lao động, bảo trợ xã hội, lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng...
        Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trư¬¬ởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. 
        Kết thúc xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm tại các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Y tế, Nội vụ.

Hoàng Đức Chính
 

Các tin khác