Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2212

  • Tổng 18.103.153

Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng của Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao và Giám đốc Sở Công thương năm 2020, 2021.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt, sáng ngày 07/10/2022, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra tại Sở Văn hoá và Thể thao; chiều cùng ngày, công bố quyết định thanh tra tại Sở Công thương. Theo đó, Quyết định số 780/QĐ-TTr ngày 28/9/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh có nội dung thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao và các đơn vị trực thuộc; Giám đốc Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc trong việc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2021. Thời gian thanh tra 45 ngày làm việc. 

        Tham dự Hội nghị, về phía Thanh tra tỉnh có ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh thanh tra tỉnh-Trưởng đoàn; Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 780/QĐ-TTr ngày 29/8/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh. Tại Sở Văn hoá và Thể thao có bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Giám đốc Sở, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và Trưởng các phòng thuộc Sở. Tại Sở Công thương có ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở và đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng thuộc Sở.
         Tại Hội nghị, sau khi nghe ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn công bố quyết định; ông Hồ Chí Thanh, Trưởng phòng Thanh tra PCTN và Giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra, Phó Trưởng Đoàn thanh tra thông qua kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn, các thành phần tham dự Hội nghị đã nhất trí cao. Lãnh đạo các Sở Văn hoá và Thể thao, Công thương xác định đây là cuộc thanh tra thường xuyên theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh, qua đó, giúp cho đơn vị chỉ ra được những ưu, khuyết điểm để thực hiện ngày càng tốt hơn trong công tác quản lý và đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các bộ phận có liên quan chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu chu đáo theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, phối hợp chặt chẽ với Đoàn để đảm bảo vừa hoàn thành công việc chuyên môn đồng thời giúp cho Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.Ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra
 tại Sở Văn hoá và Thể thao và sở Công thương


        Kết luận Hội nghị, ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Sở Văn hoá và Thể thao, Công thương và các đơn vị trực thuộc căn cứ kế hoạch làm việc của Đoàn, chuẩn bị báo cáo chu đáo, gửi cho Đoàn Thanh tra đúng thời gian quy định; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan để cung cấp cho Đoàn Thanh tra khi Đoàn đến làm việc. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh tra bám sát kế hoạch, lịch làm việc, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Đoàn, quy chế phát ngôn, 5 điều kỷ luật của Thanh tra viên, tiến hành thanh tra đảm bảo nội dung và thời gian quy định.


Mai Trang

Các tin khác