Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 9122

  • Tổng 16.488.675

Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023 và đón nhận Huân chương lạo động Hạng nhất.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Được sự nhất trí của Lãnh đạo UBND tỉnh, chiều ngày 29/12/2022, Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2023 và đón nhận Huân chương lao động Hạng nhất. 

         Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Về phía Tỉnh uỷ có các đồng chí đại diện Ban Nội chính, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Tham dự Hội nghị còn có Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; đại diện lãnh đạo và Chánh, Phó Chánh thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã, Phòng Thi đua - Khen thưởng của Sở Nội vụ.

 
đồng chí Nguyễn Văn Ước, Phó Chánh thanh tra tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình tại Hội nghị


        Năm 2022, toàn ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 539 cuộc thanh tra, trong đó gồm: 71 cuộc thanh tra hành chính, 468 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 47.356 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 24.434 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 6.952 triệu đồng, kiến nghị khác 15.970 triệu đồng, kiến nghị hoàn trả lại 19.000 m2 đất rừng sản xuất. Số tiền đã thu hồi 14.092 triệu đồng, đạt tỷ lệ (44,9%); đã kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 174 tập thể, 641 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 06 vụ, 06 đối tượng.
       Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: trong năm 2022, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 2.021 lượt công dân, tăng 454 lượt so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 11/12 phiên với 166 lượt/285 lượt công dân/49 vụ việc; Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 1.806 lượt; đã tiếp nhận 1.904 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến, tăng 31 đơn so với cùng kỳ, trong đó: 202 đơn khiếu nại, 207 đơn tố cáo, 1.495 đơn kiến nghị. Các cấp, các ngành đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền, trả lại đơn, hướng dẫn cho công dân, lưu đơn nặc danh, mạo danh, sao chụp chữ ký, đơn trùng 1.792 đơn; thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nư¬¬ớc các cấp, các ngành trong tỉnh: 104 đơn, đã giải quyết được 82/104 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 78,85%, còn lại 08 đơn đang xem xét, giải quyết.
       Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện công khai, minh bạch bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân giám sát và tham gia quản lý. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thanh tra được thực hiện thường xuyên. Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Ngành được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị


         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua, khẳng định vai trò, vị trí của ngành trong việc thực thi pháp luật, giữ vừng kỷ cương, kỷ luật, góp phần tích cực vào sự ổn định tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, ngành Thanh tra phát huy  những kết quả đã đạt được, xây dựng ngành theo hướng tập trung cao, ngày càng chuyên nghiệp; xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực “nóng, nhạy cảm” được dưu luận xã hội quan tâm; hoạt động thanh tra phải đảm bảo hiệu quả nhưng tránh chồng chéo, cản trở đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được thanh tra, đặc biệt là người dân và doanh nghiệp; kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, đúng pháp luật và tính khả thi; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra.
        Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng chí yêu cầu ngành Thanh tra phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, ngăn chặn các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, phức tạp, kéo dài. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không bao che, né tránh, tạo niềm tin trong nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 
         Trong công tác phòng, chống tham nhũng, cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt, cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của lực lượng Thanh tra trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người cán bộ Thanh tra, dám ngĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thanh tra trong thời gian tới.
        Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, nội dung chủ yếu tập trung về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thanh tra và đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác thanh tra năm 2023; chú trọng đặc biệt đến công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo theo trình tự pháp luật, tránh chồng chéo; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
        Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, ý kiến phát biểu của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và hứa sẽ phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, địa phương, chỉ đạo ngành Thanh tra thực hiện tốt việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo, xây dựng  ngành Thanh tra tỉnh nhà ngày càng vững mạnh trong thời gian tới. 

 

đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại Hội nghị


        Với những thành tích đạt được trong thời gian qua và trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Quảng Bình rất vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là phần thưởng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Thanh tra tỉnh nói riêng và ngành Thanh tra Quảng Bình nói chung.
        Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thanh tra tỉnh Quảng Bình.
Hội nghị cũng đã trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2022.

 

đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Tập thể, cá nhân.


        Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh trao tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh cho các tập thể, cá nhân

                                Mai Trang
 

Các tin khác