Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1946

  • Tổng 18.102.888

Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định và bốc thăm ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Bình, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-TTr ngày 21/7/2023 về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Theo Kế hoạch, năm 2023, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành xác minh tại 06 đơn vị, gồm: Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và Ban Dân tộc. Thời hạn xác minh 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định xác minh.

        Sáng ngày 03/8/2023, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. Tham dự Hội nghị có ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh thanh tra tỉnh - Tổ trưởng Tổ xác minh; đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Mặt trận TQVN tỉnh. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có bà Mai Thị Liên Giang, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí đảng uỷ viên, Trưởng các phòng chuyên môn, Trưởng các tổ chức, đoàn thể thuộc Sở và Tổ xác minh theo Quyết định số 14/QĐ-TTr ngày 21/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh.
        Tại Hội nghị, sau khi nghe ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh thanh tra tỉnh, Tổ trưởng tổ xác minh công bố quyết định và phát biểu một số vấn đề liên quan đến nội dung xác minh tài sản, thu nhập, việc tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh, các thành phần tham dự Hội nghị đã nhất trí cao.


 Ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh công bố Quyết định xác minh tại Hội nghị


        Hội nghị đã mời đại diện Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tổ xác minh tiến hành bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập. Theo đó, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, số người được chọn để xác minh là 13/121 người, trong đó cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 2/17 người (có 02 người đã nghỉ hưu nên không đưa vào danh sách bốc thăm), các đơn vị trực thuộc 11/102 người, đảm bảo tối thiếu 10% số người kê khai tài sản, thu nhập hàng năm 2022 theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.


Đại diện các đơn vị tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập 


        Kết luận Hội nghị, ông Hà Vĩnh Trung, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ kế hoạch làm việc của Tổ xác minh, cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai do đơn vị quản lý theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; phối hợp với Tổ xác minh tài sản, thu nhập trong quá trình Tổ tiến hành xác minh đối với người có nghĩa vụ kê khai được xác minh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý.
        Về phía Tổ xác minh, yêu cầu Tổ bám sát kế hoạch, lịch làm việc, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Tổ, quy chế phát ngôn, 5 điều kỷ luật của Thanh tra viên, tiến hành xác minh đảm bảo nội dung và thời gian quy định.
                                           

 Mai Trang
 

Các tin khác