Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 9132

  • Tổng 16.488.685

Tỉnh Quảng Bình thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị số 22/CT-TTG ngày 23/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/12/2023 chỉ đạo về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 21/12/2023 về tăng cường công tác bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chỉ thị của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ ra những nội dung, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện, trong đó nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu như: 

Thực hiện nghiêm chế độ trực Tết và chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền cấp huyện, cấp xã; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội... Dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ, dịch Covid-19. 
Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối không đi lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không dùng xe công và các phương tiện (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp được phân công nhiệm vụ). Cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Trước và trong các ngày Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 
Qua theo dõi, tổng hợp tình hình tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, không có trường hợp nào sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định. Trước, trong và sau Tết, các cơ quan chức năng không nhận được đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đã được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình quan tâm tổ chức cho nhân dân đón Tết chu đáo, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, đồng bào nghèo, đồng bào miền núi, dân tộc, vùng sâu, vùng xa được đảm bảo; không có hộ gia đình nào bị thiếu đói trong dịp Tết.

                                                                                                                                                                            Mai Trang
                                                                                                                                                             Thanh tra tỉnh Quảng Bình

 

Các tin khác