Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 351

  • Tổng 17.924.983

Các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 09 Luật. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan Thanh tra tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung.

 1. Luật bảo vệ bí mật nhà nước: Nhấn vào đây để xem nội dung

 2. Luật công an nhân dân: Nhấn vào đây để xem nội dung

 3. Luật đặc xá: Nhấn vào đây để xem nội dung

 4. Luật chăn nuôi: Nhấn vào đây để xem nội dung

 5. Luật trồng trọt: Nhấn vào đây để xem nội dung

 6. Luật cảnh sát biển Việt Nam: Nhấn vào đây để xem nội dung

 7. Luật Phòng, chống tham nhũng: Nhấn vào đây để xem nội dung

 8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học: Nhấn vào đây để xem nội dung

 9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch: Nhấn vào đây để xem nội dung