Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 361

  • Tổng 17.924.993

Thanh tra tỉnh Quảng Bình được Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2023.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 15/12/2023, Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ do Thanh tra tỉnh Quảng Trị làm cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023.

         Ông Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 của Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ

          Năm 2023, toàn ngành Thanh tra Quảng Bình đã triển khai 75 cuộc thanh tra hành chính tại 89 đơn vị, trong đó 66 cuộc theo kế hoạch và 9 cuộc đột xuất; đã ban hành 58 kết luận thanh tra. Riêng Thanh tra tỉnh thực hiện 14 cuộc thanh tra, đã ban hành Kết luận 10 cuộc thanh tra, đang thực hiện 04 cuộc thanh tra. 
         Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản; thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước tại Dự án Khu nhà ở thương mại; thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách và các hoạt động tài chính tại các trường học; công tác thu, chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND các xã...
         Qua thanh tra phát hiện sai phạm 29.410 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 26.093 triệu đồng, kiến nghị khác 3.317 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 400m2 đất cấp sai quy định, thu hồi GCNQSD đất của 02 hộ gia đình; xử lý hành chính 22 tổ chức, 92 cá nhân; kiến nghị hoàn thiện thêm mới, sửa đổi, bổ sung 02 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến nội dung thanh tra. 
         Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong năm 2023, thanh tra các sở, ban, ngành đã tiến hành 407 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (trong đó 186 cuộc thường xuyên, 187 cuộc theo kế hoạch và 34 cuộc đột xuất) đã ban hành kết luận 236 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền 14.395 triệu đồng, kiến nghị thu hồi số tiền 10.786 triệu đồng, kiến nghị khác 3.609 triệu đồng; ban hành 408 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 100 tổ chức, 308 cá nhân; số tiền xử phạt vi phạm hành chính 5.882 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra: 10 vụ, 10 đối tượng.
         Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành quan tâm đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân nhằm ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
         Trong năm, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 1.184 lượt công dân, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 717 lượt, trong đó: Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 418 lượt; Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 766 lượt, có 04 lượt đoàn đông người giảm 01 lượt so với cùng kỳ năm 2022. 
         Các ngành, các cấp trong tỉnh đã nhận 1.665 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 202 đơn trong đó: Khiếu nại 212 đơn; tố cáo 264 đơn. phản ánh, kiến nghị 1.189 đơn; đã giải quyết được 64/86 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 74,42%. 
         Riêng Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì xác minh giải quyết: 04 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, 03 Kết luận giải quyết tố cáo 02 đơn khiếu nại. Đã giải quyết 5/7 đơn, đạt tỷ lệ 71,43%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi số tiền 91.736.232 đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 03 tập thể, 05 cá nhân.
        Về công tác PCTN, Thanh tra tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Thanh tra, phòng chống tham nhũng. Trong năm, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng như: Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023; Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CTTTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” trên địa bàn tỉnh... 
        Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra như: tập trung hồ sơ, tài liệu của đối tượng thanh tra về Thanh tra tỉnh để tiến hành thanh tra, tránh gây phiền hà và thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát của lãnh đạo đối với cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc giám sát các hoạt động của Đoàn thanh tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý công việc; tổ chức thực hiện tốt quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch bản kê khai tài sản thu nhập của công chức thuộc diện kê khai.
        Với những cố gắng và những thành tích đã đạt được trong năm qua, tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã được Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Bắc Trung Bộ đề nghị Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm 2023.

Mai Trang

Các tin khác