Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 364

  • Tổng 17.924.996

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CHÁNH THANH TRA TỈNH TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ 1/2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
           Ngày 03 tháng 4 năm 2019, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban quý 1/2019 của cơ quan Thanh tra tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1/2019, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2019 của cơ quan và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận một số nội dung như sau:

       Quý 1/2019, toàn ngành tích cực triển khai Kế hoạch Thanh tra đã được phê duyệt; tập trung xác minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giao, đồng thời, theo dõi, nắm tình hình các địa bàn được phân công phụ trách.
      Trong quý đã thực hiện 08 cuộc thanh tra theo Kế hoạch, kết thúc 03 cuộc; ban hành 01 Kết luận thanh tra; tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định giải quyết khiếu nại, 01 Kết luận nội dung tố cáo. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, đã tăng cường chỉ đạo theo dõi, nắm bắt tình hình tại các địa bàn, lĩnh vực được phân công;
hướng dẫn, hỗ trợ về nghiệp vụ trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng công tác.
      Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tham gia tích cực các Hội nghị tổng kết cuối năm và các cuộc họp, tiếp công dân theo chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành tổ chức; tham gia góp ý các văn bản do UBND tỉnh ban hành; xây dựng các Kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định; chỉ đạo hoàn chỉnh các báo cáo theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành; báo cáo về phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu theo quy định 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo việc tiếp công dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
     Đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 trong toàn ngành, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và tổ chức khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong năm 2018; tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, phổ biến, quán triệt thực hiện đến cán bộ, công chức trong toàn cơ quan các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
     Thực hiện công khai công tác đào tạo cán bộ, công khai tài chính và sử dụng các nguồn kinh phí của cơ quan; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của CB,CC,VC thuộc đối tượng kê khai của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2018 theo quy định.
     Thanh tra tỉnh tiếp nhận 20 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, so với cùng kỳ giảm 15 đơn (20/35). Trong đó, khiếu nại: 5 đơn; tố cáo: 7 đơn; phản ảnh, kiến nghị: 8 đơn. UBND tỉnh giao chủ trì giải quyết: 01 đơn/01 vụ khiếu nại; số đơn trong năm 2018 chuyển qua: 05 đơn/5 vụ khiếu nại, tố cáo. Đã giải quyết 03 đơn (2 khiếu nại, 1 tố cáo) đạt tỷ lệ 50%; hiện còn 03 đơn khiếu nại đang giải quyết. Trong quý, tiếp nhận để theo dõi 01 Kết luận thanh tra và 13 Quyết định thu hồi với số tiền 610.323.150 đồng.
     Đã ban hành 06 công văn đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra với tổng số tiền 353.755.000 đồng.
     Trong quý, có 04 đơn vị nộp tiền vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh, tổng số tiền 969.474.000 đồng
     Tham mưu UBND tỉnh ban hành 4 văn bản trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Hoàn thành gần 70 văn bản bao gồm các quyết định, kế hoạch, báo cáo định kỳ về công tác chuyên môn, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, pháp chế…Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thanh tra năm 2019, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019...
     Tổng hợp, xây dựng Kế hoạch thanh tra của cơ quan Thanh tra tỉnh, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của toàn ngành Thanh tra trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; rà soát Kế hoạch thanh tra của các tổ chức thanh tra năm 2019 để tránh chồng chéo, trùng lắp về đối tượng và nội dung thanh tra; tham mưu xây dựng văn bản trả lời các tổ chức thanh tra để điều hòa Kế hoạch thanh tra giữa các đơn vị…
     Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại hội nghị, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh còn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2019 như sau:
Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương trong việc quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của người dân; xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp thứ VII của Quốc hội, kỳ họp thứ X của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo việc sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo theo văn bản số 273/TTCP-TTTT ngày 05/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; Triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi.
Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc các thông báo kết luận của phiên tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh và các nhiệm vụ giao cho cơ quan Thanh tra tỉnh. Các phòng nghiệp vụ đôn đốc các địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách, nắm tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài để tham mưu lập kế hoạch giải quyết, báo cáo UBND tỉnh.
Trên cở những kết quả đạt được trong quý 1/2019, Lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức người lao động cơ quan Thanh tra tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ đã được phân công, nỗ lực cố gắng hoàn thành phương hướng nhiệm vụ đã được toàn thể cán bộ công chức cơ quan nhất trí đề ra trong quý 2/2019./.


LÊ THUỶ

Các tin khác