Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 4982

  • Tổng 18.044.666

Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Ngày 22/8/2022, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra số 656/QĐ-TTr ngày 15/8/2022 của Chánh thanh tra tỉnh Quảng Bình về thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại UBND huyện Quảng Ninh và UBND các xã, thị trấn trực thuộc huyện. Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2021. Thời gian thanh tra 45 ngày làm việc.

         Tham dự Hội nghị có ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh thanh tra tỉnh; Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 656/QĐ-TTr ngày 15/8/2022 của Chánh thanh tra tỉnh. Về phía UBND huyện Quảng Ninh gồm có: Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới của huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực thuộc
         Tại Hội nghị, sau khi nghe ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh công bố quyết định, ông Phạm Xuân Vinh, Chánh Văn phòng, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn, các thành phần tham dự Hội nghị đã nhất trí cao và xác định đây là việc làm thường xuyên theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh, qua đó, giúp cho UBND huyện Quảng Ninh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tốt hơn.

Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại Hội nghị

        Kết luận Hội nghị, ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND huyện Quảng Ninh chấp hành nghiêm các nội dung được nêu trong Kế hoạch thanh tra, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan để cung cấp cho Đoàn Thanh tra. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh tra bám sát kế hoạch, lịch làm việc, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Đoàn, quy chế phát ngôn, 5 điều kỷ luật của Thanh tra viên, tiến hành thanh tra đảm bảo nội dung và thời gian quy định.

Hoàng Đức Chính

Các tin khác