Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 9071

  • Tổng 16.488.623

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

 

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VÀ NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH

STT

Tên cơ quan

Họ và tên

Chức vụ /

Chức danh

Điện thoại

Email

Cố định

Di động

1

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Huệ

Chánh Thanh tra tỉnh

0912.149.601

02323.823.070

nghue66@gmail.com

2

Thanh tra tỉnh

Nguyễn Thị Bích Hường

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn cơ quan Thanh tra tỉnh

0915.016.667

02323.822.485

bichhuongttqb@gmail.com