Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 4933

  • Tổng 18.044.617

Tháng 4 năm 2024, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã thực hiện 46 cuộc thanh tra, kiểm tra

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Toàn ngành thực hiện 46 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ hạt nhân; kiểm tra về đo lường, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động phổ biến Phim; thanh tra về thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động; kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực giống cây trồng phân bón thuốc bảo vệ thực vật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Thanh tra hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thanh tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, môi trường, đất đai tại các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 284.583.908 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi 208.633.908 đồng, xử phạt vi phạm hành chính 75.950.000 đồng, tịch thu: 8,492 m3 gỗ các loại: trong đó: 0,492 m3 gỗ quý hiếm, 8,000 m3 gỗ thông thường. 

        Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định.
Toàn tỉnh đã tiếp 68 lượt công dân, gồm 05 lượt đoàn đông người, trong đó Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 19 lượt/106 công dân, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 49 lượt công dân. Tiếp nhận và xử lý 177 đơn, trong đó 30 khiếu nại, 28 đơn tố cáo, 119 đơn kiến nghị, phản ánh. 
        Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, các chế độ, chính sách như: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; về lĩnh vực chính sách lao động, bảo trợ xã hội, lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng, kiến nghị xử lý phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng lôi kéo đất ra mặt đường  gây mất trật tự an toàn giao thông và vệ sịnh môi trường...
        Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Hoàng Đức Chính

Các tin khác