Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 39

  • Tổng 16.488.799

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trụ sở Thanh Tra tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 45 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (052) 3822485

- Fax: (052) 3825814

- Email: thanhtra@quangbinh.gov.vn

- Website: ttt.quangbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO:

 

 CHÁNH THANH TRA

Lê Công Hữu

- Điện thoại:(0232) 3823.070
        - Email: huulc.tt@quangbinh.gov.vn

  PHÓ CHÁNH THANH TRA

Nguyễn Văn Ước

- Điện thoại:(0232) 3851.307
        - Email: uocnv.tt@quangbinh.gov.vn

PHÓ CHÁNH THANH TRA
Trần Xuân Cầm

- Điện thoại:(0232) 3818.835
        - Email: camtx.tt@quangbinh.gov.vn

PHÓ CHÁNH THANH TRA
Đoàn Anh Tuấn

- Điện thoại:(0232) 3823.108
   - Email: tuanda.tt@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng:

- Điện thoại: (0232) 3822485

- Phòng tiếp dân:

        + Điện thoại: (0232) 3823184

- Phòng Kế toán:

        + Điện thoại: (0232) 3818836

2. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 1: 

- Điện thoại: (0232) 3823207

3. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 2: 

- Điện thoại: (0232) 3825655

4. Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng và Giám sát, kiểm tra xử lý sau thanh tra: 

 - Điện thoại: (0232) 3818839