Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2128

  • Tổng 18.103.069

Kế hoạch Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xem với cỡ chữ : A- A A+
      Thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 1681/KH-TDTW ngày 30/7/2019 của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

 Nhấn vào đây để xem nội dung Kế hoạch

Các tin khác