Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 42

  • Tổng 16.488.802

Hội nghị Tổng kết, đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Xem với cỡ chữ : A- A A+
            Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2016, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 

           Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, các huyện, thành phố, thị xã.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

           Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ 01/7/2012 đến 01/7/2016, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 2.604 đơn khiếu nại, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 1.399 đơn, đã giải quyết 1.371 đơn đạt tỷ lệ 98%. Kết quả giải quyết, đã trả lại cho công dân hơn 2,4 tỷ đồng và 79.132m² đất; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước trên 1,5 tỷ đồng và 63.169m² đất. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai như: công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư để thực hiện các dự án, tranh chấp đất đai, khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chính sách xã hội.
           Về đơn thư tố cáo, từ 01/7/2012 đến 01/7/2016, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 1.096 đơn tố cáo, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 301 đơn, đã giải quyết 296 đơn đạt 98,3%, còn lại 05 đơn các cấp, các ngành đang tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả giải quyết đã thu hồi hơn 280 triệu đồng và 492.520m² đất cho Nhà nước. Nội dung tố cáo tập trung vào việc làm giả giấy tờ, man khai hồ sơ để hưởng chế độ chính sách thương binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; vi phạm pháp luật về quản lý đất đai; hành vi làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế-tài chính; tuyển dụng cán bộ, viên chức thiếu khách quan, minh bạch; bố trí, chuyển đổi về công tác cán bộ; vi phạm đạo đức, phẩm chất trong thi hành công vụ; hiện tượng tham ô, tham nhũng.
           Qua 4 năm triển khai thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (từ 01/7/2012 đến 01/7/2016) đã phát hiện, uốn nắn kịp thời những thiếu sót trong công tác quản lý, tăng cường trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị, địa phương, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn ra phức tạp, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo đông người.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo là do một số quy định của pháp luật về quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng thường xuyên thay đổi theo hướng ngày càng có lợi cho người sử dụng đất; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều hạn chế; các địa phương không thực hiện đúng quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn thiếu chặt chẽ, trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao; ý thức chấp hành và nhận thức pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế...
       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm tránh việc chuyển đơn thư lòng vòng; thực hiện nghiêm túc Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt là công khai, minh bạch trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; tập trung rà soát, phân loại, giải quyết các vụ việc tồn đọng; thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực; tăng cường thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Mai Trang

Các tin khác