Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 28

  • Tổng 16.488.788

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Xem với cỡ chữ : A- A A+
       Ngày 23/9/2016, Hội nghị bàn về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2016 do đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tại địa phương. 

         Chín tháng đầu năm 2016, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tình hình đơn khiếu nại, tố cáo tuy có giảm so với cùng kỳ nhưng số người đeo bám gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan, ban ngành kể cả vượt cấp; cá biệt có sự liên kết, kích động khiếu nại, tố cáo đông người xảy ra ở một số nơi. Nội dung khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu tranh chấp đất đai, bồi thường GPMB, nhất là dự án mở rộng Quốc lộ 1A. Đáng chú ý, khiếu nại do thi công mở rộng Quốc lộ 1A làm hư hỏng nhà dân tăng đột biến.
Nguyên nhân chủ yếu do công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai ở một số địa phương chưa chặt chẻ; một số khâu trong qui trình bồi thường, hổ trợ, tái định cư có sai sót dẫn đến thiếu công bằng giữa các hộ trong khu dân cư.

 Toàn cảnh hội nghị


        Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận giữa cơ quan hành chính với công dân trên địa bàn. Nhiều vụ việc mới phát sinh, khiếu nại, tố cáo kéo dài thuộc thẩm quyền của các địa phương đã được giải quyết dứt điểm, đảm bảo khách quan, đúng pháp luật. Đặc biệt, các vụ việc khiếu nại tập trung đông người tại một số trụ sở được tiếp, hướng dẫn, giải thích thấu đáo, không để nảy sinh thêm vụ việc phức tạp.
Kết quả, 9 tháng đầu năm 2016, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và cấp huyện, địa điểm tiếp công dân của các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tiếp 1.134 lư¬ợt công dân, so với cùng kỳ tăng 263 lượt, trong đó: Trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 125 lượt; Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 1.009 lư¬¬ợt. Qua công tác tiếp công dân, Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hư¬ớng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện vì vậy, nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận của công dân. Từ đầu năm đến nay, các ngành, các cấp trong tỉnh đã nhận 928 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, so với cùng kỳ giảm 355 đơn, trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nư¬¬ớc các cấp, các ngành trong tỉnh: 310 đơn, so với chín tháng đầu năm 2015 giảm 339 đơn; hiện đã giải quyết đư¬¬ợc 269 đơn khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 86,8%, còn 41đơn/34 vụ đang trong quá trình giải quyết. Qua kết quả giải quyết cho thấy tỷ lệ khiếu nại đúng chỉ chiếm 9,1%, khiếu nại sai chiếm 77%, tố cáo đúng gần 5,8%, tố cáo sai gần 79%.
Tại hội nghị, các đồng chí tham dự đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, đơn vị, đồng thời bàn cách tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết nhất là việc xử lí đơn, thư, tránh tình trạng chuyển đơn vòng vo và trùng lặp.
Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, của các ngành, các cơ quan, địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, nhất là trên lĩnh vực đất đai, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho Nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các ngành, các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở; thường xuyên rà soát những đơn thư, vụ việc còn tồn động để tập trung giải quyết dứt điểm, đặc biệt phải xác định rõ thẩm quyền trước khi tham mưu đề xuất thụ lý, giải quyết các vụ việc.

Lê Thị Thuy Thủy

Các tin khác