Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2552

  • Tổng 18.103.493

Tháng 5 năm 2024, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã thực hiện 55 cuộc thanh tra, kiểm tra

Xem với cỡ chữ : A- A A+

          1. Công tác thanh tra: 
         Toàn ngành thực hiện 55 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào thanh tra thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; thanh tra trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý, sử dụng ngân sách; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ hạt nhân; kiểm tra về an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm; thanh tra về thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực giống thủy sản, thuốc thú y, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngầm phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 328.986.000 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi 104.086.000 đồng, xử phạt vi phạm hành chính 224.900.000 đồng, xử phạt bằng hình khác: Tịch thu 02 bộ công cụ kích điện tự tạo; 16,282m3 gỗ thông thường; 07 kg phong lan; 05 máy cưa xăng xách tay; 01 máy cắt cỏ và 02 xe mô tô, xe gắn máy. 

         2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo:
        Toàn tỉnh đã tiếp 46 lượt công dân, gồm 02 lượt đoàn đông người, trong đó Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 14 lượt/44 công dân, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 32 lượt công dân. Tiếp nhận và xử lý 156 đơn, trong đó 17 khiếu nại, 17 đơn tố cáo, 122 đơn kiến nghị, phản ánh. 
        Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, các chế độ, chính sách như: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; về lĩnh vực chính sách lao động, bảo trợ xã hội, lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng, kiến nghị việc xả nước thải ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư...
       Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.
       Qua xử lý đơn kiến nghị, phản ánh đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cá nhân với số tiền 7.500.000 đồng.

Hoàng Đức Chính

Các tin khác