Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1896

  • Tổng 18.102.838

Ngành Thanh tra Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Sáng ngày 21/7/2023, Thanh tra tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh;  Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã và toàn thể cán bộ công chức cơ quan Thanh tra tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

        Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Thanh tra đã triển khai thực hiện 193 cuộc thanh tra, kiểm tra, gồm: 40 cuộc thanh tra hành chính, 153 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 19.839.849.918 đồng, kiến nghị thu hồi 14.016.555.553 đồng, xử phạt vi phạm hành chính 1.978.297.916 đồng, tịch thu tài sản vi phạm số tiền 161.217.000 đồng, kiến nghị khác 3.683.597.449 đồng. Chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý 07 vụ.
        6 tháng đầu năm  2023, có 602 lư¬ợt công dân (có 02 lượt đoàn đông người) đến cơ quan hành chính nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các cơ quan hành chính tiếp nhận 125 đơn khiếu nại, 170 đơn tố cáo, 701 đơn kiến nghị, phản ánh. Kết quả xử lý: có 30 đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý xem xét giải quyết, đã giải quyết được 12/30 đơn, đạt tỷ lệ 40,0%. Có 19 đơn tố cáo đủ điều kiện thụ lý xem xét giải quyết, đã giải quyết được 08/19 đơn, đạt 42,1%. Các cấp, các ngành đã tham mưu trả lời, giải quyết được 661/701 đơn kiến nghị, đạt tỷ lệ 94,29%.
        Công tác đấu tranh PCTN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được quan tâm chú trọng, với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm cao của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự cố gắng của các cơ quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông và nhất là vai trò quan trọng của Nhân dân, công tác PCTN đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ bản có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, có ý thức phục vụ Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh.
       Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với các vụ việc phức tạp…
       Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của đại diện Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã về công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đôn đốc, thu hồi, xử lý sau thanh tra từ thực tiễn công tác ở các đơn vị, địa phương để làm rõ hơn những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế. Qua đó, góp ý phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đề xuất các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra.


Ông Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị


        Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lê Công Hữu, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thành kế hoạch thanh tra năm 2023, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; tăng cường hoạt động xử lý sau thanh tra; đẩy mạnh phối kết hợp giữa Thanh tra tỉnh và các ngành, địa phương; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ; tăng cường tuyên truyền phố biến quy định pháp luật cho người dân; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng... 
                                    

Mai Trang

 

Các tin khác