Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 40

  • Tổng 16.488.800

Ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình triển khai 64 cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 7 năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

           Nội dung tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước tại Dự án Khu nhà ở thương mại; việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước tại một số doanh nghiệp; công tác thu, chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND các xã; việc chấp hành các quy định pháp luật về phí, lệ phí, giá; Công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, quản lý tài chính, sử dụng các nguồn vồn; đầu tư mua sắm tài sản và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, an toàn bức xạ và hạt nhân trong y tế; việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phát hành xuất bản phẩm; việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh sử dụng thuộc lĩnh vực giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền 1.813.980.425 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi số tiền 864.816.343 đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 444.950.000 đồng; xử lý tài sản vi phạm số tiền 220.400.000 đồng, kiến nghị khác số tiền 283.814.082 đồng, tịch thu 10,222 m3 gỗ các loại (0,605 m3 gỗ quý hiếm, 9,617 m3 gỗ thông thường).

          Trong tháng 7, toàn tỉnh đã tiếp 76 lượt công dân, trong đó có 01 đoàn đông người, tiếp nhận và xử lý 125 đơn, trong đó 24 khiếu nại, 31 đơn tố cáo, 70 đơn kiến nghị, phản ánh.
          Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, các chế độ, chính sách như: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; về lĩnh vực chính sách lao động, bảo trợ xã hội, lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng...
          Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Hoàng Đức Chính

Các tin khác