Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 30

  • Tổng 16.488.790

Kết quả hoạt động Ngành thanh tra tỉnh Quảng Bình tháng 5 năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Tháng 5 năm 2022, toàn ngành Thanh tra đã tập trung thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả đạt được như sau:

         I. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
        Toàn ngành thực hiện 46 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tra việc quản lý, sử dụng ngân sách năm 2021 và chế độ, chính sách hỗ trợ cho học sinh tại các một số trường học; công tác thẩm định, phê duyệt các công trình dự án được phân cấp; tra việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; kiểm tra, xử lý nội dung Báo phản ánh việc doanh nghiệp thường xuyên nổ mìn gây hư hỏng nhà cửa, vùi lấp đất canh tác, gây ô nhiễm môi trường; kiểm tra việc khai thác và vận chuyển đá gây ô nhiễm môi trường, đá văng tại xã Trường Xuân; kiểm tra việc nổ mìn gây đá văng vào nhà dân, việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, điều kiện kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng xe ô tô... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền 516.412.563 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi số tiền 43.756.140 đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 239.750.000 đồng; xử lý tài sản vi phạm số tiền 147.100.000 đồng, kiến nghị khác số tiền 85.806.423 đồng , tịch thu 7,428 m3 gỗ các loại (0,166 m3 gỗ quý hiếm; 7,262 m3 gỗ thông thường).
         II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
        Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định.
        Toàn tỉnh đã tiếp 68 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 127 đơn, trong đó 19 khiếu nại, 26 đơn tố cáo, 82 đơn kiến nghị, phản ánh.
        Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, các chế độ, chính sách như: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; về lĩnh vực chính sách lao động, bảo trợ xã hội, lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng;...
        Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.
        III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
       Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021.
        Tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định Thành lập Tổ tham mưu đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của tỉnh Quảng Bình.

Hoàng Đức Chính

Các tin khác