Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 9112

  • Tổng 16.488.665

Kết quả hoạt động Ngành thanh tra tỉnh Quảng Bình tháng 4 năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Tháng 4 năm 2022, toàn ngành Thanh tra đã tập trung thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả đạt được như sau:

         I. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
        Toàn ngành thực hiện 45 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản; việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý và sử dụng đất đai; công tác thẩm định, phê duyệt các công trình dự án được phân cấp, hoạt động xây dựng một số công trình, dự án do UBND xã làm chủ đầu tư; việc chấp hành các quy định pháp luật về phí, lệ phí, giá; công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, đầu tư mua sắm tài sản và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế toán; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; kiểm tra việc khai thác cát, hoạt động khai thác đá, xử lý việc gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (theo phản ánh của người dân qua đường dây nóng)... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền 7.296.702.240 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi số tiền 1.844.793.580 đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 443.018.000 đồng; xử lý tài sản vi phạm số tiền 241.676.000 đồng, tịch thu 4,162m3 gỗ thông thường đồng, kiến nghị khác số tiền 4.767.214.660 đồng.
        II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
       Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định.
       Toàn tỉnh đã tiếp 73 lượt công dân (Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 24 lượt công dân), tiếp nhận và xử lý 88 đơn, trong đó 20 khiếu nại, 15 đơn tố cáo, 53 đơn kiến nghị, phản ánh.
       Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, các chế độ, chính sách như: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; về lĩnh vực chính sách lao động, bảo trợ xã hội, lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng; kiến nghị xử lý phương tiện vi phạm chở hàng quá vượt quá tải trọng cho phép; về phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng để rơi vãi gây mất an toàn giao thông...
       Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hoàng Đức Chính

Các tin khác