Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 65

  • Tổng 16.488.825

Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2022 của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        1. Công tác thanh tra

         Toàn ngành thanh tra đã triển khai thực hiện 61 cuộc thanh tra, trong đó gồm: 18 cuộc thanh tra hành chính, 43 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm 7.132.950.544 đồng, kiến nghị thu hồi 6.240.035.469 đồng, xử phạt vi phạm hành chính 482.550.000 đồng, xử lý tài sản vi phạm 388.056.000 đồng; kiến nghị khác 22.309.075 đồng. Cụ thể:
           1.1. Thanh tra hành chính
          Thực hiện 18 cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực: Việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản; việc nhận vốn, ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất; công tác quản lý và sử dụng ngân sách; đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước của Dự án Khu nhà ở thương mại; thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng... Qua thanh tra phát hiện sai phạm 6.135.954.544 đồng, kiến nghị thu hồi 6.125.025.469 đồng, kiến nghị khác 10.929.075 đồng.
          1.2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
          Thực hiện 43 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên tất cả các lĩnh vực như: Việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng; lĩnh vực hành nghề Y dược tư nhân, An toàn thực phẩm; việc chấp hành các quy định pháp luật về phí, lệ phí, giá; Công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí, đầu tư mua sắm tài sản và thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế toán; việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường và chất lượng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu. về đo lường, nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán; Thanh tra chuyên ngành về kỳ thi nghề phổ thông và kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; về việc kinh doanh giống cây trồng không có tên trong danh mục giống cây trồng được cấp phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và kinh doanh giống cây trồng trên bao bì không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng; kiểm tra thường xuyên về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, điều kiện kinh doanh vận tải; việc chấp hành pháp luật về môi trường, đất đai, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản; thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 996.996.000 đồng, kiến nghị thu hồi số tiền 115.010.000 đồng, xử phạt vi phạm hành chính 482.550.000 đồng, xử lý tài sản vi phạm 388.056.000 đồng; kiến nghị khác 11.380.000 đồng.
         2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
         2.1. Về công tác tiếp công dân
        Tại các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 154 lượt công dân dân (Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 14 lượt công dân), trong đó có 02 lượt đoàn đông người, giảm 74 lượt so với cùng kỳ (154/228 lượt). Thanh tra tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp 140 lượt/140 người.
        Nội dung tiếp công dân, đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Liên quan đến lĩnh vực đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án, tố cáo việc không thực hiện văn bản chỉ đạo, cố tình bao che cho cấp dưới; kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách; kiến nghị việc sắp xếp lại ví trí bán hàng; thuyên chuyển công tác đối với giáo viên; kiến nghị về việc thi công đoạn đường Trần Hưng Đạo từ vòng xuyến đèn xanh đèn đỏ (khu vực chợ Ga) lên phía Tây (qua cầu Vượt); về điều chỉnh phương án thiết kế Dự án xây dựng đường ven biển Quảng Bình; về việc giải quyết vướng mắc các ki ốt kinh doanh tại bến xe Nam Lý; tố cáo sai phạm trong việc xét bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển; kiến nghị về việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo của công dân, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.
         2.2. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn ¬khiếu nại, tố cáo của công dân
Các ngành, các cấp trong tỉnh đã nhận 217 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, giảm 11 đơn so với cùng kỳ (217/228 đơn), trong đó: Khiếu nại 38 đơn, tố cáo 39 đơn, phản ánh, kiến nghị 140 đơn. Cụ thể:
       Chuyển các cơ quan có thẩm quyền, trả lại đơn, hướng dẫn cho công dân, lưu đơn nặc danh, mạo danh, sao chụp chữ ký, đơn trùng 198 đơn (khiếu nại 27 đơn, tố cáo 31 đơn, kiến nghị phản ánh 140 đơn).
       Thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh: 19 đơn (01 đơn kỳ trước chuyển sang, so với cùng kỳ năm trước giảm 13 đơn (19/32 đơn), trong đó: Khiếu nại 11 đơn (01 đơn kỳ trước chuyển sang); tố cáo 08 đơn.
       2.3. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
       Các ngành, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã giải quyết được 06/19 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 31,25%, trong đó: Khiếu nại 04/11 đơn, đạt 36,36%; tố cáo 02/08 đơn, đạt 25%.
      Quý I năm 2022, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì xác minh giải quyết: 03 đơn khiếu nại, trong đó 01 đơn khiếu nại từ kỳ trước chuyển sang. Hiện tại, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, 02 đơn khiếu nại đang trong quá trình xác minh giải quyết.
       Hiện tại còn 13 đơn/13 vụ (khiếu nại 07 đơn/07 vụ, tố cáo 06 đơn/6 vụ) đang trong quá trình giải quyết, cụ thể:
        - Cấp tỉnh 02 đơn/2 vụ khiếu nại.
        - Các huyện, thành phố, thị xã 11 đơn/11 vụ (khiếu nại: 05 đơn/5 vụ, tố cáo: 06 đơn/6 vụ).
        Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 cá nhân.

Hoàng Đức Chính

Các tin khác