Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1340

  • Tổng 18.020.000

Kết quả hoạt động Ngành thanh tra tỉnh Quảng Bình tháng 02 năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Tháng 02 năm 2022, toàn ngành Thanh tra đã tập trung thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả đạt được như sau:

         I. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
        Toàn ngành thực hiện 30 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước của Dự án Khu nhà ở thương mại; việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản; việc nhận vốn, ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất; việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng; thanh tra ngân sách và công tác chi trả một số chế độ, chính sách; trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng; việc chấp hành pháp luật về môi trường, đất đai, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản; kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán; kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, điều kiện kinh doanh vận tải... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền 6.355.165.000 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi số tiền 6.101.130.000 đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 235.000.000 đồng; xử lý tài sản vi phạm số tiền 7.651.000 đồng, kiến nghị khác số tiền 11.384.000 đồng; đã thu hồi số tiền 6.123.750.000 đồng.
        II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
       Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định. UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Toàn tỉnh đã tiếp 25 lượt công dân (Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 06 lượt công dân), trong đó có 01 lượt đoàn đông người (07 lượt người); tiếp nhận và xử lý 83 đơn, trong đó 13 khiếu nại, 16 đơn tố cáo, 54 đơn kiến nghị, phản ánh.
        Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, các chế độ, chính sách như: đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; về lĩnh vực chính sách lao động, bảo trợ xã hội ..., kiến nghị, phản ánh về việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo của công dân, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết vướng mắc các ki ốt kinh doanh...
Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trư¬¬ởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.
       III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
       Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần.
Tiếp tục đôn đốc các Sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Hoàng Đức Chính

Các tin khác