Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1802

  • Tổng 18.102.744

Kết quả hoạt động Ngành thanh tra tỉnh Quảng Bình tháng 01 năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

        Tháng 01 năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã tập trung thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả đạt được như sau:

          I. CÔNG TÁC THANH TRA
         Toàn ngành thực hiện 33 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai; việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước của Dự án Khu nhà ở thương mại; việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản; việc nhận vốn, ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất; việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng; thanh tra ngân sách và công tác chi trả một số chế độ, chính sách; trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống tham nhũng; việc chấp hành pháp luật về môi trường, đất đai, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản; kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu trí tuệ nhằm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán; kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, điều kiện kinh doanh vận tải... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm 3.038.678.787 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi 2.545.553.787 đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền xử lý tài sản vi phạm 157.300.000 đồng, xử lý tài sản vi phạm 335.825.000 đồng.
          II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
         Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định.
         Toàn tỉnh đã tiếp 72 lượt công dân(Ban tiếp công dân tỉnh tiếp 08 lượt công dân), trong đó có 01 lượt đoàn đông người (05 lượt người); tiếp nhận và xử lý 91 đơn, trong đó 18 khiếu nại, 15 đơn tố cáo, 58 đơn kiến nghị, phản ánh.
        Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc kiến nghị, phản ánh chủ yếu về đất đai, các chế độ, chính sách; việc xây dựng tường rào lấn chiếm đất công, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; chế độ chính sách; bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án..., kiến nghị, phản ánh về việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo của công dân, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.....
Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trư¬¬ởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân.
         III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
         Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.
        Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 29/01/2019 của Tỉnh uỷ Quảng Bình về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020; Chương trình số 08-CT/TU ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 2395/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về công tác PCTN năm 2021 của tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 15/7/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
         Tiếp tục đôn đốc các Sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Hoàng Đức Chính

Các tin khác