Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1997

  • Tổng 18.102.939

Ngành Thanh tra tỉnh Quảng Bình triển khai 73 cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 11 năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Toàn ngành thực hiện 73 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thanh tra thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; thanh tra hoạt động xây dựng một số công trình, dự án do UBND các xã, phường làm chủ đầu tư;  thanh tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức xạ trong y tế đối với Bệnh viện; luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động in trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; , kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; ; Công tác kiểm tra đường thủy nội địa; Công tác kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường bộ; thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các tổ chức được cấp phép hoạt động tư vấn dịch vụ về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; thanh tra về việc chấp hành pháp luật về công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch; kiểm tra việc chấp hành Pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội... Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm số tiền 9.072.051.031 đồng, trong đó kiến nghị thu hồi số tiền 4.972.869.798 đồng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 693.928.100  đồng, kiến nghị khác số tiền 3.405.253.133 đồng , tịch thu 1,313 m3 gỗ các loại: trong đó, 0,720 m3 gỗ quý hiếm; 0,593 m3 gỗ thông thường. 

        Thanh tra các ngành, các cấp đã tham mưu Thủ trưởng cùng cấp tổ chức tiếp công dân định kỳ, hàng ngày ở cơ quan; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định.
         Toàn tỉnh đã tiếp 58 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 172 đơn, trong đó 27 khiếu nại, 34 đơn tố cáo, 111 đơn kiến nghị, phản ánh. 
        Nội dung tập trung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo về đất đai, các chế độ, chính sách như: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp; bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện các dự án; về lĩnh vực chính sách lao động, bảo trợ xã hội, lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng...
        Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, giải thích, hướng dẫn, trả lời cho công dân; đồng thời, giao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Thủ trư¬¬ởng các cấp, các ngành giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. 
Ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm tại các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Y tế, Nội vụ.

Hoàng Đức Chính
 

Các tin khác