Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 9081

  • Tổng 16.488.634

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Quyết định 3253/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

xem toàn bộ chi tiết Quyết định 3253/QĐ-UBND tại đây.

 3cms/upload/thanhtratinh/File/QD%203253_QD-UBND(12.10.2021_16h48p31)_signed.pdf

3cms/upload/thanhtratinh/File/Noi-dung-TTHC-lv-Khieu-nai-kem-theo-TTr-cua-Thanh-tra-287(12.10.2021_10h35p08)_signed.pdf

Các tin khác